Artikelnr: D177171 || EAN-code: 8719186013729
Artikelnr: D177171 || EAN-code : 8719186013729

Allocacoc PowerCube Extended SmartHome 1,5m Kabel

Adviesverkoopprijs incl. BTW:

€46,90

Info

Allocacoc PowerCube Extended SmartHome 1,5m Kabel
Sluit de Allocacoc PowerCube Extended SmartHome aan op een stopcontact en je hebt de beschikking over vier extra stopcontacten. Handig in bijvoorbeeld de keuken waar vaak te weinig aansluitingen zijn voor al die losse apparaten. Met deze PowerCube is dat verleden tijd. Ook hoef je op kantoor niet meer onder je bureau te kruipen om een stekker in het stopcontact te steken.

SmartHome
De PowerCube is uitgerust met een SmartHome functie waarmee je hem via de Allocacoc smart app bedienyn. In de app maak je een persoonlijk energiebesparingsplan door de aftel- en tijdschakelaar in te stellen. Voeg telefoonnummers van vrienden en familie toe, zodat zij de PowerCube ook kunnen bedienen. Daarnaast bedien je de PowerCube met je stem via Alexa, Google Assistant of Tmall Genie.

Scenario's instellen
In een scenario voeg je meerdere apparaten toe die je met één klik op de knop bedient. Zorg er op die manier voor dat je koffiezetapparaat een eerste bakje voor je klaar heeft staan bij zonsopkomst of zet je oven of kachel aan, terwijl je onderweg naar huis bent.

Kenmerken

 • Voorzien van vier stopcontacten
 • Kabellengte van 1.5 meter
 • Met uniek dockingsysteem
 • Uitgerust met LED-indicator
 • Bediening via de app, geschikt voor Android en iOS
 • Bedien de cube met je stem
 • Verschillende vast scenario's instellen
 • 2 Jaar garantie 

In de doos

 • 1 x Mounting Dock
 • 1 x Verwijderbare tape

Info

Allocacoc PowerCube Verlängertes SmartHome 1.5m Kabel
Schließen Sie den Allocacoc PowerCube Extended SmartHome an eine Steckdose an und Sie haben Zugang zu vier zusätzlichen Steckdosen. Das ist zum Beispiel in der Küche sehr praktisch, wo es oft zu wenig Steckdosen für all die einzelnen Geräte gibt. Mit diesem PowerCube gehört das der Vergangenheit an. Und im Büro muss man nicht mehr unter den Schreibtisch kriechen, um die Steckdose zu finden.

SmartHome
Der PowerCube ist mit einer SmartHome Funktion ausgestattet, die es Ihnen ermöglicht, ihn über die Allocacoc Smart App zu steuern. In der App erstellen Sie einen persönlichen Energiesparplan, indem Sie den Countdown und den Timer einstellen. Fügen Sie die Telefonnummern von Freunden und Verwandten hinzu, damit diese den PowerCube ebenfalls steuern können. Sie können den PowerCube auch mit Ihrer Stimme über Alexa, Google Assistant oder Tmall Genie steuern.

Szenarien einrichten
In einem Szenario fügen Sie mehrere Geräte hinzu, die Sie mit einem Klick auf eine Schaltfläche steuern. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Kaffeemaschine bei Tagesanbruch eine erste Tasse für Sie bereithält, oder schalten Sie auf dem Heimweg Ihren Ofen oder Herd ein.

Attribute

 • Ausgestattet mit vier Steckdosen
 • Kabellänge von 1,5 Metern
 • Mit einzigartigem Andocksystem
 • Ausgestattet mit LED-Anzeige
 • Steuerung über die App, geeignet für Android und iOS
 • Steuern Sie den Würfel mit Ihrer Stimme
 • Verschiedene feste Szenarien einstellen
 • 2 Jahre Garantie 

Mitgeliefertes Zubehör

 • 1 x Montage-Dock
 • 1 x Abziehbares Band

Info

Allocacoc PowerCube Extended SmartHome 1.5m Cable
Connect the Allocacoc PowerCube Extended SmartHome to a power outlet and you have access to four additional power outlets. This is very handy in the kitchen, for example, where there are often too few sockets for all those separate devices. With this PowerCube, that is a thing of the past. And at the office you no longer have to crawl under your desk to plug in the power outlet.

SmartHome
The PowerCube is equipped with a SmartHome function that allows you to control it via the Allocacoc smart app. In the app you create a personal energy saving plan by setting the countdown and timer. Add phone numbers of friends and family, so they can also control the PowerCube. You can also control the PowerCube with your voice via Alexa, Google Assistant or Tmall Genie.

Set up scenarios
In a scenario you add multiple devices that you control with one click of a button. Make sure your coffee machine has a first cup ready for you at dawn or turn on your oven or stove on your way home

Characteristics

 • Equipped with four sockets
 • Cable length of 1.5 metres
 • With unique docking system
 • Equipped with LED indicator
 • Control via the app, suitable for Android and iOS
 • Control the cube with your voice
 • Set different fixed scenarios
 • 2-year warranty 

In the box

 • 1 x Mounting Dock
 • 1 x Removable tape