Artikelnr: D196891 || EAN-code: 0791348360160
Artikelnr: D196891 || EAN-code : 0791348360160

Moza Mirfak Vlog Kit Starter

Adviesverkoopprijs incl. BTW:

€49,95

Info

Moza Mirfak Vlog Kit Starter
De Moza x Mirfak Vlog Kit bestaat uit een 13-72cm lange extension pole, cardioïde microfoon en een statief voor smartphones met afmetingen tussen 56mm-84mm.

Met een compact en lichtgewicht ontwerp is de video Vlog Kit perfect voor makers, zonder beperkingen van scène, omgeving en licht. Het wordt geleverd met alles wat je nodig hebt om te vloggen; de kit is perfect voor livestreams, reis selfies, home video's en outdoor sporten etc.

De paal is uitschuifbaar tot 695mm en kan makers helpen om een bredere hoek en een hogere camerapositie te krijgen. Bij het filmen binnen een kleinere plaats, zullen de scheppers meer het schieten mogelijkheden hebben.

De kleine microfoon met een universele 3,5mm-aansluiting is een goede keuze voor het verminderen van omgevingsgeluid. Met het MOZA Genie ruisonderdrukkingsalgoritme, zal de microfoon het overheersende geluid van de vastepuntbron vastleggen.

De lichtgewicht en draagbare telefoonhouder ondersteunt meerdere mobiele telefoons. De eenvoudige installatie maakt het een goede keuze voor opnamen onderweg.

Uitgerust met twee Cold Shoe uitbreidingsinterfaces, kan de vlogging kit compatibel zijn met meerdere accessoires. Ook kunnen makers met een gopro-interface het beste beeld krijgen voor avonturen wanneer ze zijn aangesloten.

Gecombineerd met professionele videobewerkings- en opnamesoftware VMaker, die een professionele en eenvoudige bediening biedt, enorme sjablonen, snelle bewerking, delen met één klik, stelt de vlogging kit je in staat om je film in één seconde te maken.

Kenmerken

 • Smartphone formaat: 56mm-84mm
 • 90mm - 720 verlengstuk
 • 13cm statief
 • Cardioïde microfoon
 • 2 Jaar garantie

In de doos

 • 1 x Telefoonhouder
 • 1 x Telescopische stang
 • 1 x Statief
 • 1 x Microfoon

Info

Moza Mirfak Kit de démarrage Vlog
Le kit de démarrage Moza & Mirfak pour Vlog est adapté à tout smartphone ayant une dimension comprise entre 56 mm et 84 mm. Le kit est composé d'une perche télescopique de 13 à 72 cm, un microphone cardioïde et un trépied.

Avec un design compact et léger, ce kit est parfait pour les vloggeurs. Il est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour la réalisation de vlog; le kit est parfait pour la diffusion en direct, les selfies, les vidéos personnelles et les sports de plein air, etc.

La perche s'étend jusqu'à 695 mm et peut aider les vidéastes à obtenir un angle plus large et une position de caméra plus élevée.
Le petit microphone avec une prise jack universelle de 3,5 mm est un bon choix pour réduire le bruit ambiant.

Le support de téléphone léger et portable prend en charge plusieurs téléphones mobiles. L'installation simple en fait un bon choix pour la prise de vue en mouvement.

Équipé de deux griffes Cold Shoe, le kit de vlog peut être compatible avec plusieurs accessoires. 

Combiné avec le logiciel professionnel de montage et de prise de vue vidéo VMaker, il offre un fonctionnement professionnel et simple, un montage rapide, un partage en un clic, le kit vous permet de créer votre film en quelques instants.

Caractéristiques

 • Pour smartphone de 56 mm-84 mm
 • Perche téléscopique 90mm - 720 mm
 • Trépied 13cm
 • Micro cardioïde
 • Garantie 2 ans

Dans la boîte

 • Support de téléphone
 • Perche télescopique
 • Trépied
 • Microphone

Info

Moza MIRFAK Anfänger Vlog Set

Das Moza x Mirfak Vlog Kit beinhaltet eine 13-72cm-Verlängerungsstange, ein Mikrofon mit Nierencharakteristik und ein Stativ für Smartphones mit Abmessungen zwischen 56mm-84mm.

Mit seinem kompakten und leichten Design ist das Video Vlog Kit perfekt für Creators, ohne Einschränkungen durch Szene, Umgebung und Licht. Es kommt mit allem, was Sie zum Vloggen brauchen; das Kit ist perfekt für Live-Streams, Reise-Selfies, Heimvideos und Outdoor-Sportarten etc.

Die Stange lässt sich bis zu 695 mm ausfahren, um einen breiteren Winkel und eine höhere Kameraposition zu erreichen. Beim Filmen an einem kleineren Ort haben Creators mehr Aufnahmemöglichkeiten.

Das winzige Mikrofon mit einem universellen 3,5-mm-Klinkenanschluss ist eine gute Wahl zur Reduzierung von Umgebungsgeräuschen. Mit dem MOZA Genie Algorithmus zur Geräuschunterdrückung fängt das Mikrofon den dominanten Ton von der Festpunktquelle ein.

Die leichte und tragbare Handyhalterung unterstützt mehrere Handys. Die einfache Installation macht ihn zu einer guten Wahl für Aufnahmen unterwegs.

Ausgestattet mit zwei Kaltschuh-Erweiterungsschnittstellen, kann das Vlogging-Kit mit mehreren Zubehörteilen kompatibel sein. Mit einer Gopro-Schnittstelle können Schöpfer außerdem die beste Ansicht für Abenteuer erhalten, wenn sie angeschlossen sind.

In Kombination mit der professionellen Videobearbeitungs- und Aufnahmesoftware VMaker, die eine professionelle und einfache Bedienung, umfangreiche Vorlagen, schnelle Bearbeitung und das Teilen mit nur einem Klick bietet, können Sie mit dem Vlogging-Kit Ihren Film in nur einer Sekunde erstellen.

Attribute

 • Smartphone-Größe: 56mm-84mm
 • 90mm - 720 Verlängerungsstange
 • 13cm Stativ
 • Nierenförmiges Mikrofon

Mitgeliefertes Zubehör

 • Telefonhalterung
 • Teleskopstange
 • Stativ
 • Mikrofon

Info

Moza Mirfak Vlog Kit Starter
The Moza x Mirfak Vlog Kit includes an 13-72cm extension pole, Cardioid microphone and tripod for smartphones with dimensions between 56mm-84mm.

With a compact and lightweight design, the video Vlog Kit is perfect for creators, without limitations of scene, environment and light. It comes with everything you need to vlog; the kit is perfect for live stream, travel selfies, home videos and outdoor sports etc.

The pole extends up to 695mm can help creators to get a wider angle and a higher camera position. When filming within a smaller place, creators will have more shooting possiblities.

The tiny microphone with a universal 3.5mm jack is a good choice for reducing ambient noise. With MOZA Genie noise reduction algorithm, The microphone will capture the dominated sound from the fixed-point source.


The lightweight and portable phone holder supports multiple mobile phones. The simple installation makes it a good choice for on the go shooting.

Equipped with two cold shoe extension interfaces, the vlogging kit can be compatible with multiple accessories. Also, with a gopro interface, creators can get the best view for adventures when connected.

Combined with professional video editing and shooting software VMaker, offering professional and simple operation, massive templates, quick editing, one-click sharing, the vlogging kit allows you to create your movie in one second.

Characteristics

 • Smartphone size: 56mm-84mm
 • 90mm - 720 extension pole
 • 13cm Tripod
 • Cardioid Mic
 • 2 Year warranty

In the box

 • Phone holder
 • Telescopic pole
 • Tripod
 • Microphone