Artikelnr: D255971 || EAN-code:
Artikelnr: D255971 || EAN-code :

Godox SL150R RGB LED Video Light

Adviesverkoopprijs incl. BTW:

€549,-

Info

Veelzijdige lichteffecten en volledige controle
Maak je klaar voor de SL150R. Krijg toegang tot veelzijdige lichteffecten met Bowens-bevestiging, neem de volledige controle over je kleurenpalet met HSI-, RGB- en GEL-modi, maak ruisvrije opnamen met de mute-modus en regel het licht zoals je wilt met DMX512, afstandsbediening, APP of op de lamp zelf. De SL150R biedt een 
compacte maar krachtige oplossingen voor een reeks scènes, van livestreamstudio's en interviews tot theaterpodia.

Highlight
 • Meerdere kleurmodi
 • Compact ontwerp 
 • Vier bedieningsmethoden
 • Mute modus
26.200 lux helderheid
De SL150R luidt een nieuw hoofdstuk in voor live streaming verlichting. Met een maximale verlichtingssterkte van 26.200 lux (4300K @1m met standaardreflector) is deze lamp een toonbeeld van krachtige prestaties en stabiele output.

Compact ontwerp, grote impact
De compacte SL150R is een veelzijdig instrument dat geschikt is voor diverse livestreaming- en video-opnameomgevingen. Het vervult functies als invullicht en sfeerversterker, waardoor creatieve bezigheden worden verbeterd. De SL150R is ontworpen met een stille modus voor ruisvrije opnamen.

Levendige kleuren voor visuele verhalen
Met drie interne kleurmodi, een volledig 360° kleurenspectrum en 60 gels biedt de
SL150R inspirerende boeiende interacties van kleuren.

Van koele tot warme tinten
Met een bereik van 2500K tot 10000K biedt de SL150R kleurtemperatuuraanpassing voor naadloze overgangen tussen warme en koele tinten, zodat hij zich snel aanpast aan diverse scènes en uw lichtvoorkeuren.

Meerdere bedieningselementen
De SL150R voorziet in diverse behoeften en integreert meerdere bedieningselementen, waaronder APP, afstandsbediening, DMX512 en onboard, voor een optimale verlichtingsefficiëntie.

14 FX-effecten
Met 14 ingebouwde FX speciale effecten zoals party en flits, bootst de SL150R levensechte lichteffecten na. Pas de effecten verder aan door de helderheid en veranderingssnelheid aan te passen, voor een onbeperkte creatieve expressie.

Kleuren schitteren met precisie
Met een gemiddelde CRI en TLCI van 96+ biedt de SL150R blijvende kleurnauwkeurigheid en stabiliteit.

Bowens-mount voor diversiteit
Dankzij de Bowens-mount is de SL150R compatibel met een groot aantal accessoires. Dit betekent meerdere opties voor lichtregeling en diverse lichteffecten.

Kenmerken

 • Model: SL150R
 • Voeding: 36V-4.6A
 • Vermogen: max. 165 W
 • CCT: 2500K~10000K
 • Helderheidsbereik: 0%-100%
 • FX Type: 14
 • CRI: Gemiddelde ≥ 95
 • TLCI: Gemiddeld ≥ 96
 • CH: 32 (1-32)
 • GR: 16 (A-F, 0-9)
 • ID: 99 (1-99)
 • Modus: CCT-modus/HSI-modus/RGBW-modus GEL-modus/FX-modus
 • Bedieningsmethode: 2,4G draadloze bediening/DMX 512 bediening
 • Bluetooth-bediening/lichte lichaamsbediening
 • 2.4G Bedieningsafstand: Max.50 m
 • Afstand Bluetooth-besturing: max.30 m
 • U-type Steun Regelbare Hoek: 360°
 • Werkomgevingstemperatuur: -10°C~40°C
 • Afmeting: (met inbegrip van U-type steun): 288×199×283mm
 • Gewicht (met inbegrip van u-type steun):  ~2.35kg
 • Standaard garantie: 2 jaar
 • Accu’s en batterijen: 3 maanden garantie
 • Lampen/flitsbuizen: o maanden garantie

In de doos

 • 1 x Godox SL150R RGB LED Video Light
 • 1 x Stalen kabel
 • 1 x Adapter houder
 • 1 x Beschermhoes
 • 1 x Adapter
 • 1 x Reflector
 • 1 x Kabel

Info

Versatile lighting effects and full control
Get ready for the SL150R. Get access to versatile lighting effects with Bowens mount, take full control of your colour palette with HSI, RGB and GEL modes, take noise-free shots with mute mode and control the light as you like with DMX512, remote control, APP or on the lamp itself. The SL150R offers a compact but powerful solutions for a range of scenes, from livestream studios and interviews to theatre stages.

Highlight
 • Multiple colour modes
 • Compact design 
 • Four control modes
 • Mute mode
26,200 lux brightness
The SL150R ushers in a new chapter for live streaming lighting. With a maximum illuminance of 26,200 lux (4300K @1m with standard reflector), this lamp is a model of powerful performance and stable output.

Compact design, big impact
The compact SL150R is a versatile tool suitable for various live streaming and video recording environments. It fulfils functions as a fill-in light and mood enhancer, enhancing creative pursuits. The SL150R is designed with a silent mode for noise-free shooting.

Vivid colours for visual storytelling
With three internal colour modes, a full 360° colour spectrum and 60 gels, the
SL150R inspiring engaging interactions of colours.

From cool to warm tones
With a range of 2500K to 10000K, the SL150R offers colour temperature adjustment for seamless transitions between warm and cool tones, so it quickly adapts to various scenes and your lighting preferences.

Multiple controls
The SL150R meets various needs and integrates multiple controls, including APP, remote control, DMX512 and onboard, for optimal lighting efficiency.

14 FX effects
With 14 built-in FX special effects such as party and flash, the SL150R mimics lifelike lighting effects. Further customise the effects by adjusting brightness and change speed, for unlimited creative expression.

Colours shine with precision
With an average CRI and TLCI of 96+, the SL150R offers lasting colour accuracy and stability.

Bowens mount for diversity
Thanks to its Bowens mount, the SL150R is compatible with a wide range of accessories. This means multiple options for lighting control and diverse lighting effects.

Characteristics

 • Model: SL150R
 • Power supply: 36V-4.6A
 • Power: max. 165W
 • CCT: 2500K~10000K
 • Brightness range: 0%-100%
 • FX Type: 14
 • CRI: Average ≥ 95
 • TLCI: Average ≥ 96
 • CH: 32 (1-32)
 • GR: 16 (A-F, 0-9)
 • ID: 99 (1-99)
 • Mode: CCT mode/HSI mode/RGBW mode GEL mode/FX mode
 • Control method: 2.4G wireless control/DMX 512 control
 • Bluetooth operation/light body operation
 • 2.4G Operating distance: Max.50 m
 • Bluetooth Control Distance: max.30 m
 • U-type Support Adjustable Angle: 360°
 • Working environment temperature: -10°C~40°C
 • Dimension: (including U-type bracket): 288×199×283mm
 • Weight (including U-type bracket):  ~2.35kg
 • Standard warranty: 2 years
 • Batteries and batteries: 3 months warranty
 • Lamps/flash tubes: o months warranty

In the box

 • 1 x Godox SL150R RGB LED Video Light
 • 1 x Steel cable
 • 1 x Adapter holder
 • 1 x Protective cover
 • 1 x Adapter
 • 1 x Reflector
 • 1 x Power cable