Artikelnr: D41906 || EAN-code: 8718485003257
Artikelnr: D41906 || EAN-code : 8718485003257

Caruba Extension Tube Set Nikon 1-Serie Chroom

Adviesverkoopprijs incl. BTW:

€129,-

Video

Info

Caruba Extension Tube set Nikon 1-Serie Chroom
De Caruba Extension Tube set voor Nikon bestaat uit drie tussenringen die afzonderlijk van elkaar te gebruiken zijn, maar ook gecombineerd kunnen worden. De tussenringen hebben geen optische elementen en daardoor is het mogelijk om onderwerpen groter èn van dichterbij in beeld te brengen, zonder dat de kwaliteit van het beeld veranderd. De tussenringen hebben een chromen vatting en zijn compatibel met Nikon 1-serie objectieven. Opties zoals de automatische scherpstelling en TTL lichtmeting blijven gewoon werken. Wel is het aan te raden om handmatig scherp te stellen, omdat de scherpte erg nauw luistert.

Ideaal voor macrofotografie
Elk objectief heeft een minimale scherpstelafstand. Als je een extension tube, of zogeheten tussenring, tussen het objectief en de camerabody plaatst, wordt de minimale scherpstelafstand kleiner. Hoe groter de brandpuntsafstand van de tussenring, hoe dichterbij je kunt komen. Dit is perfect voor macrofotografie of voor het maken van bijzondere close-ups.

Hoe werkt een tussenring?
Een tussenring zorgt ervoor dat er een grotere afstand ontstaat tussen de beeldsensor van de camera en de achterste lens van het objectief. Hierdoor wordt de scherpstelafstand van het objectief korter, waardoor het mogelijk wordt dichter op het onderwerp scherp te stellen. Hierdoor wordt het onderwerp groter op de sensor geprojecteerd dan zonder tussenring het geval zou zijn. Een tussenring vergroot dus de eigen vergrotingsfactor van een objectief. Dit kun je met de volgende formule berekenen.

maximale vergrotingsfactor met tussenring = vergrotingsfactor objectief + (mm tussenring / brandpuntsafstand) 

Voorbeelden
Stel je hebt een 85mm objectief met een eigen vergrotingsfactor van 0.13. Met de 12mm tussenring wordt de vergrotingsfactor van het objectief als volgt:
maximale vergrotingsfactor met 12mm tussenring = 0.13 + (12 / 85) = 0.13 + 0.14 = 0.22

Met de 20mm tussenring wordt de vergrotingsfactor van het objectief als volgt:
maximale vergrotingsfactor met 20mm tussenring = 0.13 + (20 / 85) = 0.13 + 0.24 = 0.37

Met de 36mm tussenring wordt de vergrotingsfactor van het objectief als volgt:
maximale vergrotingsfactor met 36mm tussenring = 0.13 + (36 / 85) = 0.13 + 0.42 = 0.55

Je kunt de tussenringen ook combineren, met alle drie de tussenringen wordt de vergrotingsfactor van het objectief als volgt:
maximale vergrotingsfactor met 68mm tussenring = 0.13 + (68 / 85) = 0.13 +0.80 = 0.93

Let er wel op dat er bij het gebruik van alle 3 gestapelde tussenringen een lichtverlies optreedt van ongeveer 2 stops!

Kenmerken

 • Set van drie tussenringen
 • Perfect voor macrofotografie en close-ups
 • Kom dichterbij je onderwerp en leg dit groter vast
 • Verklein de minimale scherpstelafstand van je objectief
 • Automatische scherpstelling en TTL lichtmeting werken
 • Geen verandering in de kwaliteit van je beelden
 • Compatibel met Nikon 1-serie objectieven
 • Chromen vatting
 • 3 Jaar garantie 

In de doos

 • 1 x Extension tube 10mm
 • 1 x Extension tube 16mm
 • 1 x Extension tube 21mm
 • 1 x Lensdoppen

Video

Info

Caruba Bagues allonge Chrome pour Nikon 1-Mount
Ce kit de Bagues allonge Caruba pour Nikon 1-Mount permet de réduire la distance de mise au point et de se rapprocher du sujet sans affecter la qualité de l'image. Les options telles que la mise au point automatique et la mesure de la lumière TTL continueront de fonctionner. Cependant, il est conseillé de faire la mise au point manuellement.

Idéal pour la photographie macro
Chaque objectif a une distance minimale de mise au point. Si vous placez une bague allonge entre l'objectif et le boîtier de l'appareil photo, la distance minimale de mise au point sera plus courte. Plus la distance focale de la bague est grande, plus vous pouvez vous rapprocher. Parfait donc pour la macrophotographie.

Caractéristiques

 • Kit de Bagues allonge (10mm, 16mm et 21mm)
 • Parfait pour la macrophotographie et les gros plans
 • Réduisez la distance minimale de mise au point de votre objectif
 • Mise au point automatique et mesure de la lumière TTL
 • Aucun changement dans la qualité de vos images
 • Adapté au monture Nikon 1-Mount
 • Manuel d'utilisation
 • Garantie 3 ans

video

Info

Caruba Extension Tube Set Nikon 1-Serie Chrom
Das Caruba Extension Tube Set für Nikon besteht aus drei Verlängerungsringen, die getrennt voneinander verwendet, aber auch kombiniert werden können. Die Verlängerungsringe haben keine optischen Elemente und daher ist es möglich, Motive größer und näher abzubilden, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Die Verlängerungsringe sind verchromt und mit Objektiven der Nikon 1-Serie kompatibel. Optionen wie automatischer Fokus und TTL-Lichtmessung funktionieren weiterhin. Es ist jedoch ratsam, manuell zu fokussieren, da die Schärfe sehr genau ist.

Ideal für die Makrofotografie
Jedes Objektiv hat eine minimale Fokussierentfernung. Wenn Sie ein Verlängerungsrohr oder einen sogenannten Verlängerungsring zwischen dem Objektiv und dem Kameragehäuse platzieren, wird die minimale Fokussierentfernung kleiner. Je größer die Brennweite des Verlängerungsrings ist, desto näher können Sie kommen. Dies ist perfekt für die Makrofotografie oder für spezielle Nahaufnahmen.

Attribute

 • Verlängerungsrohr 10mm
 • Verlängerungsrohr 16mm
 • Verlängerungsrohr 21mm
 • Linse und Körperkappe
 • Handbuch in Englisch, Französisch, Deutsch und NL
 • 3 Jahre Umtauschgarantie

Video

Info

Caruba Extension Tube set Nikon 1-Series Chrome
The Caruba Extension Tube set for Nikon consists of three extension tubes that can be used separately, or combined. The extension tubes do not have any optical elements, which makes it possible to photograph subjects larger and from a closer distance, without changing the quality of the image. The extension tubes have a chrome base and are compatible with Nikon 1-series lenses. Features such as auto focus and TTL light metering continue to work as usual. However, manual focusing is recommended, as focus is very tight.

Ideal for macro photography
Every lens has a minimum focusing distance. If you put an extension tube, or so called spacer ring, between the lens and the camera body, the minimum focusing distance becomes smaller. The greater the focal length of the extension tube, the closer you can get. This is perfect for macro photography or for creating special close-ups.

How does a spacer work?
A spacer ring increases the distance between the image sensor of the camera and the rear lens of the lens. This shortens the focusing distance of the lens, making it possible to focus closer on the subject. As a result, the subject is projected onto the sensor larger than it would be without a spacer ring. A spacer ring thus increases the magnification factor of a lens. This can be calculated using the following formula.

Maximum magnification with spacer ring = lens magnification factor + (mm spacer ring / focal length) 

Examples
For example you have an 85mm lens with a magnification factor of 0.13. With the 12mm ring the magnification of the lens becomes as follows:
maximum magnification with 12mm ring = 0.13 + (12 / 85) = 0.13 + 0.14 = 0.22

With the 20mm spacer ring, the magnification factor of the lens becomes as follows:
Maximum magnification with 20mm ring = 0.13 + (20 / 85) = 0.13 + 0.24 = 0.37

With the 36mm spacer ring, the magnification ratio of the lens is as follows:
maximum magnification with 36mm ring = 0.13 + (36 / 85) = 0.13 + 0.42 = 0.55

You can also combine the spacer rings, with all three the magnification factor of the lens becomes as follows:
maximum magnification with 68mm ring = 0.13 + (68 / 85) = 0.13 + 0.80 = 0.93

Please note that when using all 3 stacked spacer rings there is a loss of light of approximately 2 stops

Characteristics

 • Set of three extension tubes
 • Perfect for macro photography and close-ups
 • Get closer to your subject and capture it larger
 • Reduce the minimum focus distance of your lens
 • Autofocus and TTL light metering function
 • No change in the quality of your images
 • Compatible with Nikon 1 series lenses
 • Chrome mount
 • 3 Year Warranty 

In the box

 • 1 x Extension tube 10mm
 • 1 x Extension tube 16mm
 • 1 x Extension tube 21mm
 • 1 x Lens cap