Artikelnr: D266001 || EAN-code:
Artikelnr: D266001 || EAN-code :

Feelworld 6" FW568 V3

Adviesverkoopprijs incl. BTW:

€179,95

Info

Klein formaat, groot voordeel
De Feelworld 6" FW568 V3 is klein, licht en heeft een geweldige beeldkwaliteit. Het kleine formaat is erg handig bij het filmen in kleine ruimtes en waar gewicht belangrijk is, zoals bij gimbals. De FW568 V3 is de perfecte monitor voor diegenen die een gebruiksvriendelijke lichtgewicht on-camera monitor nodig hebben, zoals gimbal operators of fotografen die altijd onderweg zijn.

Highlights
 • Gebruiksvriendelijke lichtgewicht on-camera monitor
 • Intuïtieve bediening en menu's
 • Hoge resolutie, heldere, volle kleuren
Intuïtieve bediening en menu's
De menubediening is intuïtief en gebruiksvriendelijk. Aan de bovenkant van de monitor zitten drie aangepaste functieknoppen die je kunt instellen als algemene functies; druk direct op "<" om het volume te verlagen; druk direct op ">" om het volume te verhogen. De monitor slaat automatisch de parameters op die u eerder hebt ingesteld en behoudt de oorspronkelijke instellingen wanneer u de monitor de volgende keer inschakelt. Hij hoeft niet gereset te worden, wat handig en eenvoudig is.

Hoge resolutie, heldere, volle kleuren
De FW568 V3 biedt een scherp beeld, ideaal voor scherpstellen en beeldanalyse op de set en in het veld. Met een native 1920x1080 hoge resolutie en 16:9 scherm, 450cd/m2 helderheid, 1000:1 contrastverhouding, levert uitstekende details, zodat je kunt genieten van een scherper en rijker kleurenbeeld, schermvullende weergave uniform, geen verschil, geen trailing. De afmetingen, het gewicht en de resolutie maken het een aantrekkelijke optie voor DSLR-fotografen die het rechtstreeks op de camera willen bevestigen.

Grote kijkhoeken voor rondom zicht
Het IPS-scherm geeft je een groot visueel beeld om van te genieten, biedt consistente beeldhelderheid en kleuren vanuit een verticale en horizontale kijkhoek van 160 graden. En de brede kijkhoek maakt het gemakkelijk voor meerdere crewleden om tegelijkertijd te kijken.

4K HDMI-ingang & lusuitgang
De FW568 V3 heeft 4K HDMI in en loop-out, waardoor het niet alleen live signalen kan weergeven, maar deze ook gelijktijdig naar andere monitoren kan sturen. Het is de mogelijkheid om live beeld op meerdere schermen tegelijk weer te geven met behoud van de originele videokwaliteit.

Aansluiten op draadloze zender
Transmissie naar film crew director monitoring op hetzelfde moment. Zonder kabel flexibeler om moeiteloos tussen scènes te wisselen voor buitenopnames. Toon live beeld op meerdere schermen tegelijk. Tijdens een concert, live-uitzending of conferentie kun je verbinding maken met een projector om beelden in realtime weer te geven.

Geoptimaliseerd voor DSLR-camera's
De FW568 V3 voegt direct productiewaarde toe voor spiegelloze en DSLR-fotografen. Het heldere beeldscherm, de professionele softwaretools en de handige montage zijn van onschatbare waarde voor fotografen die meer willen doen met minder apparatuur. De monitor bevat een overvloed aan handige functies zoals histogram, false color, focus assist, embedded audio, pixel to pixel, frame guides, nine grid etc.

Ondersteuning voor het laden van 32 aangepaste LUT's
De LUT laadfunctie maakt de kleurkalibratie eenvoudiger en intuïtiever, optimaliseert de workflow en verbetert de werkefficiëntie in het beginstadium van de opname. 

Handige montage - kantelarm
Elke FW568 V3 monitor wordt geleverd met een op de cold shoe gemonteerde Tilt Arm. Fotografen hebben een veilige manier om hun monitor te positioneren met behoud van een laag profiel. 

Meervoudige installatiemethode
De FW568 V3 heeft standaard 1/4" bevestigingspunten voor bevestiging aan camera's en rigs. Het externe 1/4 schroefontwerp wordt gebruikt om de monitor lichter en dunner te maken.

Flexibele installatie op camera en Gimbal
Je kunt hem niet alleen installeren op een handheld stabilisator, maar je kunt hem ook stevig bevestigen aan de bovenkant van je camera als de ultieme HD-zoeker! Als je hem aan de onderkant van het apparaat installeert, kun je ook de beeldomkeerfunctie combineren om de juiste oriëntatie van het scherm te behouden! FW568 V3 is uitgerust met één 1/4 schroef, als je hem ook snel op de gimbal wilt installeren, kun je een extra 1/4 schroef kopen.

Nieuwste zonnekap ontwerp, eenvoudige installatie
De FW568 V3 monitor is uitgerust met een zonnekap, waardoor de fotograaf zich meer kan concentreren op de video en de interferentie van fel licht kan vermijden, wat zorgt voor een betere visuele ervaring. Bovendien zijn de FW568 V3-monitor en het bevestigingsframe van het zonnescherm geïntegreerd, zodat je het zonnescherm direct aan de monitor kunt bevestigen met het bijgevoegde klittenband.

Kenmerken

 • Model FW568 V3
 • Schermgrootte 6" IPS
 • Resolutie 1920x1080 pixels
 • Pixelafstand 0,069 (H) × 0,069 (V) mm
 • Beeldverhouding 16:9
 • Helderheid 450cd/m²
 • Contrastverhouding 1000:1
 • Achtergrondverlichting LED
 • Kijkhoek 80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
 • Ingang: 1 X HDMI
 • Uitgang: 1 X HDMI, 1 X DC Uitgang
 • HDMI Ingang/Uitgang Ondersteuning Formaat: 480i/576i/480p/576p: 1080i (60/59,94/50):720p (60/59,94/50/30/29/25/24/23,98)
 • 1080p (60/59,94/50/30/29,97/25/24sF/23,98/ 23,98sF); 4K UHD 3840×2160p (30/29,97/25/24/23,98Hz), 4096×2160p (24Hz)
 • Ingangsspanning DC7~24V
 • Stroomverbruik ≤8W
 • DC-stroomaansluiting
 • Werktemperatuur -20°C~55°C
 • Opslagtemperatuur -30°C~65°C
 • Afmeting 151Lx92Hx29,5D (mm)
 • Gewicht 190 g
 • 2 jaar garantie

In de doos

 • 1 x Feelworld 6" FW568 V3
 • 1× Micro HDMI-Kabel
 • 1× Zonnescherm
 • 1 × Tilt Arm
 • 1 × Type-C aan USB
 • 1 × Handleiding

Info

Small size, big advantage
The Feelworld 6" FW568 V3 is small, light and has great image quality. The small size is very useful when filming in small spaces and where weight is important, such as gimbals. The FW568 V3 is the perfect monitor for those who need an easy-to-use lightweight on-camera monitor, such as gimbal operators or photographers who are always on the go.

Highlights
 • User-friendly lightweight on-camera monitor
 • Intuitive controls and menus
 • High resolution, bright, full colors
Intuitive operation and menus
Menu operation is intuitive and user-friendly. At the top of the monitor are three custom function buttons that you can set as general functions; press "<" directly to decrease the volume; press ">" directly to increase the volume. The monitor automatically saves the parameters you set previously and retains the original settings the next time you turn it on. It does not need to be reset, which is convenient and easy.

High resolution, bright, full colors
The FW568 V3 offers a sharp image, ideal for focusing and image analysis on set and in the field. With a native 1920x1080 high resolution and 16:9 screen, 450cd/m2 brightness, 1000:1 contrast ratio, delivers excellent detail, so you can enjoy a sharper and richer color image, full-screen display uniform, no difference, no trailing. Its size, weight and resolution make it an attractive option for DSLR photographers who want to attach it directly to the camera.

Wide viewing angles for all-around visibility
The IPS display gives you a big visual image to enjoy, offering consistent image clarity and colors from a 160-degree vertical and horizontal viewing angle. And the wide viewing angle makes it easy for multiple crew members to watch at the same time.

4K HDMI input & loop output.
The FW568 V3 has 4K HDMI input and loop-out, allowing it to not only display live signals, but also send them to other monitors simultaneously. It is the ability to display live image on multiple screens simultaneously while maintaining original video quality.

Connecting to wireless transmitter
Transmission to film crew director monitoring at the same time. Without cable more flexible to effortlessly switch between scenes for outdoor shooting. Show live image on multiple screens simultaneously. During a concert, live broadcast or conference, connect to a projector to display images in real time.

Optimized for DSLR cameras
The FW568 V3 adds instant production value for mirrorless and DSLR photographers. The bright monitor, professional software tools and convenient mounting are invaluable for photographers who want to do more with less equipment. The monitor includes a plethora of useful features such as histogram, false color, focus assist, embedded audio, pixel to pixel, frame guides, nine grid etc.

Support for loading 32 custom LUTs
The LUT loading function makes color calibration easier and more intuitive, optimizes workflow and improves work efficiency in the early stages of shooting. 

Convenient mounting - tilt arm
Each FW568 V3 monitor comes with a cold shoe-mounted Tilt Arm. Photographers have a secure way to position their monitor while maintaining a low profile. 

Multiple installation method
The FW568 V3 has standard 1/4" mounting points for attachment to cameras and rigs. The external 1/4 screw design is used to make the monitor lighter and thinner.

Flexible installation on camera and Gimbal
Not only can you install it on a handheld stabilizer, but you can also attach it securely to the top of your camera as the ultimate HD viewfinder! If you install it on the bottom of the device, you can also combine the image reversal function to maintain proper screen orientation! FW568 V3 is equipped with one 1/4 screw, if you also want to quickly install it on the gimbal, you can buy an additional 1/4 screw.

Latest hood design, easy installation
The FW568 V3 monitor is equipped with a lens hood, allowing the photographer to focus more on the video and avoid the interference of bright light, providing a better visual experience. In addition, the FW568 V3 monitor and sunshade mounting frame are integrated, so you can attach the sunshade directly to the monitor with the included Velcro strap.

Characteristics

 • Model FW568 V3
 • Screen size 6" IPS
 • Resolution 1920x1080 pixels
 • Pixel spacing 0.069 (H) × 0.069 (V) mm
 • Aspect Ratio 16:9
 • Brightness 450cd/m²
 • Contrast ratio 1000:1
 • Backlight LED
 • Viewing Angle 80°/80°(L/R) 80°/80°(U/D)
 • Input: 1 X HDMI
 • Output: 1 X HDMI, 1 X DC Output
 • HDMI Input/Output Support Format: 480i/576i/480p/576p: 1080i (60/59.94/50):720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98)
 • 1080p (60/59.94/50/30/29.97/25/24sF/23.98/ 23.98sF); 4K UHD 3840×2160p (30/29.97/25/24/23.98Hz), 4096×2160p (24Hz)
 • Input voltage DC7~24V
 • Power consumption ≤8W
 • DC power connection
 • Operating temperature -20°C~55°C
 • Storage Temperature -30°C~65°C
 • Dimension 151Lx92Hx29.5D (mm)
 • Weight 190g
 • 2 years warranty