Artikelnr: D167321 || EAN-code: 6952344217429
Artikelnr: D167321 || EAN-code : 6952344217429

Godox Witstro AD200Pro

Adviesverkoopprijs incl. BTW:

€459,-

video

Info

Godox Witstro AD200Pro
De Godox Witstro AD200 Pro is de opvolger van de AD200 en heeft dezelfde lichtopbrengst maar een snellere recycletijd van 0.01-1.8s. Deze compacte portable flitser wordt geleverd met een verwisselbare barebulb en speedlight flitskop en een hoge capaciteit professionele lithium-ion accu. Deze combinatie biedt je alle mogelijkheden voor het creëren van een breed scala aan lichteffecten.


Het ingebouwde Godox 2.4G Wireless X System biedt volledige ondersteuning van TTL-functies en is compatibel met de X1, Xpro en X2 triggers. Met de AD200 Pro is het maken van de de perfecte opname een stuk eenvoudiger geworden. Je verkrijgt namelijk eenvoudig de correcte flitsbelichting, zelfs in de meest complexe en veranderende lichtomstandigheden.

Krachtige flitser met twee flitskoppen
De Godox AD200 Pro heeft een flitsvermogen van 200Ws en richtgetal van 60 op ISO100 met de standaard AD-S2 reflector op 28mm en een richtgetal van 52 op ISO100 op 35mm. Bovendien heeft de flitser een stabiele kleurtemperatuur van 5600K over het gehele vermogensbereik. De flitser is zeer veelzijdig inzetbaar. Gebruik de barebulb flitskop met optionele accessoires voor het verkrijgen van verschillende lichteffecten of gebruik de speedlight flitskop om de AD200 Pro in te zetten als normale off-camera reportageflitser. 

Ingebouwd Godox 2.4G Wireless X System
Optische en 2.4Ghz draadloze mogelijkheden zorgen voor een naadloze integratie in een compleet flitssysteem. Het ingebouwde Godox 2.4G Wireless X System maakt het mogelijk om de flitser aan te sturen door middel van de X1-, X2 en X-Pro-serie triggers voor onder meer Canon, Nikon en Sony. Bedien TTL-functies, stelt het flitsvermogen in, schakel de geluidssignalen aan of uit en je triggert de AD200 Pro natuurlijk op afstand.

Aansluitingen van de AD200 Pro
Er is een 3.5mm PC-sync poort aanwezig wat nog meer mogelijkheden biedt voor het triggeren van de Godox AD200 Pro. Een USB-C-poort is aanwezig voor eventuele firmware-updates.

Hoge capaciteit lithium-ion accu
De Godox AD200 Pro wordt gevoed door middel van een professionele lithium-ion accu met een hoge capaciteit van 2900mAh. De accu is goed voor 500 flitsen op vol vermogen bij een recycletijd van 0.01-1.8 seconden. De accu is snel weer op te laden in de meegeleverde oplader.

Compatibel met de AD200
De Godox AD200 Pro is compatibel met alle accessoires die beschikbaar zijn voor de AD200 portable flitskop. Dit geeft je een breed scala aan mogelijkheden voor het creëren van een diversiteit aan lichteffecten.

Kenmerken

 • Twee flitskoppen; barebulb en speedlight
 • Speedlight kop richtgetal van 52
 • Bare Bulb richtgetal van 60
 • Recycletijd van 0.01-1.8s
 • Licht en compact ontwerp
 • Godox 2.4G Wireless X System
 • Compatibel met de X1-, X2- en X-Pro-serie trigger
 • Hoge capaciteit lithium-ion accu van 2900mAh
 • Tot 500 keer flitsen op vol vermogen
 • Wireless en optische slave functie
 • High Speed Sync tot 1/8000s
 • Geschikt voor de accessoires van de AD200
 • Garantie standaard: 2 Jaar
 • Garantie accu: 3 maanden
 • Garantie flitsbuis: Geen

Info

Godox Witstro AD200Pro

Der Godox Witstro AD200 Pro ist der Nachfolger des AD200 und hat die gleiche Lichtleistung, aber eine schnellere Recyclingzeit von 0,01 bis 1,8 Sekunden. Dieser tragbare Kompaktblitz wird mit einer austauschbaren Barebulb und einem Blitzgerät sowie einem professionellen Lithium-Ionen-Akku mit hoher Kapazität geliefert. Diese Kombination bietet Ihnen alle Optionen zum Erstellen einer Vielzahl von Lichteffekten.

Das integrierte Godox 2.4G Wireless X-System unterstützt TTL-Funktionen vollständig und ist mit den Triggern X1, Xpro und X2 kompatibel. Mit dem AD200 Pro ist es viel einfacher geworden, die perfekte Aufnahme zu machen. Selbst bei komplexesten und sich ändernden Lichtverhältnissen können Sie problemlos die richtige Blitzbelichtung erzielen.

Leistungsstarker Blitz mit zwei Blitzköpfen
Der Godox AD200 Pro hat eine Blitzleistung von 200 W und eine Leitzahl von 60 bei ISO100 mit dem Standard-AD-S2-Reflektor bei 28 mm und einer Leitzahl von 52 bei ISO100 bei 35 mm. Darüber hinaus hat der Blitz über den gesamten Leistungsbereich eine stabile Farbtemperatur von 5600K. Der Blitz ist sehr vielseitig. Verwenden Sie den Barebulb-Blitzkopf mit optionalem Zubehör, um unterschiedliche Lichteffekte zu erzielen, oder verwenden Sie den Blitzlichtkopf, um den AD200 Pro als normalen Reportageblitz außerhalb der Kamera zu verwenden.

Eingebautes Godox 2.4G Wireless X System
Optische und drahtlose 2,4-GHz-Funktionen ermöglichen eine nahtlose Integration in ein komplettes Flash-System. Das integrierte Godox 2.4G Wireless X-System ermöglicht die Steuerung des Blitzes unter anderem über die Auslöser der Serien X1, X2 und X-Pro für Canon, Nikon und Sony. Steuern Sie die TTL-Funktionen, stellen Sie die Blitzleistung ein, schalten Sie die Tonsignale ein oder aus und natürlich lösen Sie den AD200 Pro aus der Ferne aus.

Anschlüsse des AD200 Pro
Es gibt einen 3,5-mm-PC-Sync-Anschluss, der noch mehr Optionen zum Auslösen des Godox AD200 Pro bietet. Für alle Firmware-Updates steht ein USB-C-Anschluss zur Verfügung.

Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku
Der Godox AD200 Pro wird von einem professionellen Lithium-Ionen-Akku mit einer hohen Kapazität von 2900 mAh betrieben. Der Akku ist für 500 Blitze bei voller Leistung und einer Recyclingzeit von 0,01 bis 1,8 Sekunden geeignet. Der Akku kann im mitgelieferten Ladegerät schnell aufgeladen werden.

Kompatibel mit dem AD200
Der Godox AD200 Pro ist mit allen Zubehörteilen kompatibel, die für den tragbaren AD200-Blitzkopf erhältlich sind. Dies bietet Ihnen eine Vielzahl von Optionen zum Erstellen einer Vielzahl von Lichteffekten.

Attribute

 • Zwei Blitzköpfe; Barebulb und Blitzgerät
 • Blitzkopfführung Nummer 52
 • Bare Bulb Führungsnummer von 60
 • Recyclingzeit von 0,01-1,8 s
 • Leichtes und kompaktes Design
 • Godox 2.4G Wireless X-System
 • Kompatibel mit den Auslösern der Serien X1, X2 und X-Pro
 • Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit 2900 mAh
 • Bis zu 500 Blitze bei voller Leistung
 • Drahtlose und optische Slave-Funktion
 • High Speed ​​Sync bis zu 1 / 8000s
 • Geeignet für das Zubehör des AD200
 • Garantiestandard: 2 Jahre
 • Batteriegarantie: 3 Monate
 • Flashtube-Garantie: Keine

Info

Godox Witstro AD200Pro 
The Godox Witstro AD200 Pro is the successor to the AD200 and has the same light output but a faster recycling time of 0.01-1.8s. This compact portable flash comes with an interchangeable barebulb and speedlight flash head and a high capacity professional lithium-ion battery. This combination offers you all the options for creating a wide range of light effects.

The built-in Godox 2.4G Wireless X System fully supports TTL functions and is compatible with the X1, Xpro and X2 triggers. With the AD200 Pro, making the perfect shot has become a lot easier. You can easily obtain the correct flash exposure, even in the most complex and changing lighting conditions.

Powerful flash with two flash heads
The Godox AD200 Pro has a flash power of 200Ws and a guide number of 60 at ISO100 with the standard AD-S2 reflector at 28mm and a guide number of 52 at ISO100 at 35mm. In addition, the flash has a stable color temperature of 5600K over the entire power range. The flash is very versatile. Use the barebulb flash head with optional accessories to achieve different lighting effects or use the speedlight flash head to use the AD200 Pro as a normal off-camera reportage flash.

Built-in Godox 2.4G Wireless X System
Optical and 2.4Ghz wireless capabilities provide seamless integration into a complete flash system. The built-in Godox 2.4G Wireless X System makes it possible to control the flash through the X1, X2 and X-Pro series triggers for Canon, Nikon and Sony, among others. Control TTL functions, set the flash power, switch the sound signals on or off and of course you trigger the AD200 Pro remotely.

Connections of the AD200 Pro
There is a 3.5mm PC sync port which offers even more options for triggering the Godox AD200 Pro. A USB-C port is provided for any firmware updates.

High capacity lithium-ion battery
The Godox AD200 Pro is powered by a professional lithium-ion battery with a high capacity of 2900mAh. The battery is good for 500 flashes at full power with a recycling time of 0.01-1.8 seconds. The battery can be recharged quickly in the supplied charger.

Compatible with the AD200
The Godox AD200 Pro is compatible with all accessories available for the AD200 portable flash head. This gives you a wide range of options for creating a variety of lighting effects.

Characteristics

 • Two flash heads; barebulb and speedlight
 • Speedlight head guide number of 52
 • Bare Bulb guide number of 60
 • Recycling time of 0.01-1.8s
 • Light and compact design
 • Godox 2.4G Wireless X System
 • Compatible with the X1, X2 and X-Pro series trigger
 • High capacity lithium-ion battery of 2900mAh
 • Up to 500 flashes at full power
 • Wireless and optical slave function
 • High Speed Sync up to 1 / 8000s
 • Suitable for the accessories of the AD200
 • Warranty standard: 2 years
 • Battery warranty: 3 months
 • Flashtube Warranty: None